O Nas

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA założona została w roku 1994 z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii. Utworzenie Agencji miało na celu upowszechnianie na polskim rynku efektywnego i racjonalnego użytkowania energii, przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz zasad zrównoważonego rozwoju, o których w roku 1994 niewiele było w Polsce wiadomo.

Naszymi akcjonariuszami są Fundacja Poszanowania Energii (72,26%) oraz prywatni akcjonariusze (27,74 %) Taka struktura jest gwarancją całkowitej niezależności i obiektywności NAPE S.A. we wszystkich podejmowanych działaniach.

więcej »