O Nas

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA założona została w roku 1994 z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii. Utworzenie Agencji miało na celu upowszechnianie na polskim rynku efektywnego i racjonalnego użytkowania energii, przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz zasad zrównoważonego rozwoju, o których w roku 1994 niewiele było w Polsce wiadomo.


więcej »

Kontakt

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddz. w Białymstoku
Białystok 15-337
ul. 
Pułaskiego 17 lok. U 2
tel. 603 740 876
tel./fax 85 7435845
e-mail nape@onet.pl

więcej »